Categorieën
Overige wetenschap

‘Misschien moeten we gebieden aan het water prijsgeven’

Om het stijgende waterpeil het hoofd te bieden, is het niet genoeg om de dijken te verhogen en te verstevigen, vreest fysisch geograaf Maarten Kleinhans.

Om het stijgende waterpeil het hoofd te bieden, is het niet genoeg om de dijken te verhogen en te verstevigen, vreest fysisch geograaf Maarten Kleinhans, die ik interviewde voor de Nederlandse editie van New Scientist. ‘We moeten het in Nederland ook gaan hebben over het gecontroleerd terugtrekken uit gebieden. Op den duur kun je dan door afzetting van slib zelfs hoogland terugkrijgen voor laagland dat je aan de natuur hebt prijsgegeven.’

New Scientist april 2018Helaas is er flink wat maatschappelijke weerstand tegen dat soort ingrepen, vervolgt hij. ‘Niemand wil zijn achtertuin of huis kwijt. En de inflexibiliteit, de schade en het gevaar worden alleen maar groter naarmate Nederland dichtbevolkter wordt.’

Hoe zorgen we er dan voor dat we wel bereid zijn dit soort maatregelen te treffen? ‘Als je alleen maar rampspoed voorspelt, stuit je continu op weerstand. Je moet ook hoop bieden. Maar je moet Nederland niet afschilderen als een geweldig waterbouwland met perfecte dijken dat het de komende twee generaties wel gaat redden. Dat is gevaarlijke onzin.’

Lees het hele interview in het aprilnummer van de Nederlandse New Scientist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *